Kodėl verta būti policininku?

Policijos pareigūno darbas

Policininko darbas tikrai įdomus, prasmingas, bet ir nelengvas, skirtas drąsiems bei pilietiškiems žmonėms. Policijos misija – ginti Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugoti visuomenę ir Valstybę, padėti žmogui, šeimai ir bendruomenei.

Ką mes siūlome?

Jei sėkmingai baigsite policijos pareigūnus rengiančią mokymo įstaigą, darbo vieta Jums bus garantuota. Užtikrinsime nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą ir karjeros galimybes. Žemiau rasite išsamios informacijos apie visas socialines garantijas, kurios suteikiamos policijos pareigūnams.

Dydis
Tai – viena didžiausių organizacijų Lietuvoje.
Žmonės
Lietuvos policijoje dirba beveik 10 000 žmonių.
Reikšmė
100 000 gyventojų tenka apie 260 policijos pareigūnų.
Patirtis
Daugiau nei 40 proc. policijos darbuotojų turi daugiau nei 20 metų patirties.
Sudėtis
Daugiau nei 40 proc. policijos darbuotojų sudaro moterys.
Socialinės garantijos
LPM
LPM
SVEIKATOS IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų, savivaldybių sveikatos fondų lėšų.

Pareigūnas, kuris tarnybos vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio buto, namo ar jo dalies, iš Vidaus reikalų ministerijos ar atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos atitinkamoje vietovėje turimo tarnybinių butų fondo gali būti aprūpinamas tarnybiniu butu. Pareigūnui, kuris nėra aprūpintas tarnybiniu butu pirmiau nurodyta tvarka, iš Vidaus reikalų ministerijai ar vidaus reikalų centrinei įstaigai skirtų lėšų mokami Vyriausybės nustatyto dydžio butpinigiai.

LPM
LPM
Valstybinė pensija

Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 25 ir daugiau metų pareigūnams.

LPM
LPM
Būsto kompensacija

Teisės aktų nustatyta tvarka policijos pareigūnams yra numatyta galimybė skirti butpinigius, kuriais pareigūnai gali padengti gyvenamojo būsto nuomos išlaidas.

LPM
LPM
Maitinimo kompensacija

Pareigūnai, vykdantys specialias tarnybines užduotis, taip pat atliekantys tarnybą lauko sąlygomis, aprūpinami maistu arba jiems mokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.

LPM
LPM
Važiavimo išlaidų kompensacija

Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.

LPM
LPM
UNIFORMA

Pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami tarnybine uniforma.

LPM
LPM
TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA

Pareigūnui, vykdžiusiam pavestus vidaus tarnybos uždavinius ir funkcijas bei viršijusiam tarnybinės rizikos ribas ir tuo padariusiam nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą arba nukentėjusiam vykdant tarnybines funkcijas ar dėl vidaus tarnybos, iš vidaus reikalų įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų gali būti kompensuojamos teisinės pagalbos išlaidos ar jų dalis.

KAIP SKAIČIUOJAMAS STAŽAS?
LPM
LPM
KAIP SKAIČIUOJAMAS STAŽAS?

Vidaus tarnybos stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą. Į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitomas ir mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo ir karo mokyklose laikas.

LPM
LPM
PAPILDOMAS STAŽAS

Į vidaus tarnybos stažą įskaitoma ir pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme.

LPM
LPM
Atostogos
PAREIGŪNAMS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ NUSTATOMA ATSIŽVELGIANT Į PAREIGŪNŲ VIDAUS TARNYBOS STAŽĄ:
 1. iki 5 metų – 22 darbo dienos;
 2. nuo 5 iki 10 metų – 25 darbo dienos;
 3. nuo 10 iki 15 metų – 29 darbo dienos;
 4. nuo 15 iki 20 metų – 33 darbo dienos;
 5. daugiau kaip 20 metų – 37 darbo dienos.
LPM
LPM
KITOS ATOSTOGOS
 • Pareigūnui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, suteikiamos papildomos 5 darbo dienų kasmetinės atostogos.
 • Paskatinimo tvarka arba dėl svarbių aplinkybių pareigūnams gali būti suteikiama papildomų mokamų atostogų. Kiekvienu iš šių atvejų ministras ir statutinių įstaigų vadovai per kalendorinius metus gali suteikti ne daugiau kaip po 10 darbo dienų papildomų mokamų atostogų.
LPM
LPM
Darbo valandos

Pareigūnų darbo laiko norma yra 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį). Kai taikoma suminė darbo laiko apskaita, pamainos trukmė kartu su viršvalandžiais negali būti ilgesnė kaip 26 valandos, vidutinis darbo laikas per kiekvieną 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, neturi viršyti 48 valandų

LPM
LPM
Apdovanojimai, skatinimas, motyvacija
PAREIGŪNAI GALI BŪTI SKATINAMI IR APDOVANOJAMI UŽ NEPRIEKAIŠTINGĄ IR PAVYZDINGĄ TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMĄ:
 • padėka;
 • ne didesne kaip pareigūno 2 vidutinių darbo užmokesčių dydžio (išskyrus Statuto 47 straipsnio 4 dalyje nustatytą atvejį) vienkartine pinigine išmoka, mokama Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • vardine dovana;
 • suteikiant papildomas mokamas atostogas Statuto 51 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka
 • žinybiniu ženklu;
 • vardiniu ginklu;

Pareigūnai, tiesiogiai dalyvavę atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta ar galėjo būti padaryta turtinė žala valstybei, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti skatinami Vyriausybės nustatyto dydžio vienkartine pinigine išmoka.

Pareigūnai už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei gali būti pristatomi valstybės apdovanojimui gauti.

KĄ APIE SAVO PROFESIJĄ KALBA POLICININKAI IR KURSANTAI?

ABEJOJATE AR POLICININKO KARJERA SKIRTA JUMS?

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE KASDIENĮ POLICININKO DARBĄ IR IŠSKLAIDYKITE ABEJONES.

KASDIENIS DARBAS

Tiesa, policininko darbo valandos nėra griežtai apibrėžtos. Juk nebaigsite spręsti konfliktinės situacijos ar persekioti įtariamojo vien dėl to, kad baigėsi Jūsų pamaina?

Tiesa ir ta, kad policija dirba visą parą bei švenčių dienomis, kai dauguma kitų žmonių ilsisi. Tačiau Jūsų darbo laikas ir pamainos planuojamos iš anksto, todėl policininkui asmeninius poreikius suderinti su darbu kartais yra netgi paprasčiau nei kitų profesijų atstovams.

Policininko darbas pavojingas. Tačiau Jūs būsite puikiai parengtas tinkamai elgtis pavojingose situacijose. Svarbu ir tai, kad policininkas niekada nedirba vienas. Jūs visuomet būsite didelės ir darniai veikiančios komandos dalimi.

Atrankos į policininkus rengiančias mokyklas procesas ne sudėtingas, o ilgesnis, nei renkantis kitas profesijas. Taip yra dėl to, kad policininkui keliami aukštesni reikalavimai.

Mes kruopščiai tikriname kiekvieną būsimą policijos pareigūną , o tam reikia laiko. Taip pat reikia laiko sveikatos patikrinimui (dažnai tai ilgiausiai užtrunkantis proceso etapas). Tačiau pačiam atrankos dalyviui nuosekliai ir savalaikiai atliekančiam žingsnius procesas nebus sudėtingas – tereikės pateikti dokumentus, pasitikrinti sveikatos ir fizinę būklę bei sudalyvauti atrankoje į mokymo įstaigą.

Manote, kad norint tapti policininku, reikalinga specifinė patirtis? Klystate. Policininkais tampa žmonės, kurie anksčiau dirbo įvairiausius darbus. Visus policininkui reikalingus įgūdžius įgysite mokymo įstaigoje. Svarbu noras tapti policijos pareigūnu ir motyvacija tarnauti visuomenei.

Abejojate, ar Jūsų fizinis pasirengimas atitiks policininkui keliamus reikalavimus? Nepergyvenkite, darbas policijoje skiriasi nuo to, ką matote TV serialuose. Mes neieškome olimpinių čempionų, todėl jei laisvalaikiu nevengiate sporto – problemų stojant Jums neturėtų iškilti.