KAIP GREIČIAUSIAI GALIU TAPTI POLICIJOS PAREIGŪNU?

Tapti policijos pareigūnų galite keliais būdais - baigti pirminį profesinį mokymą Lietuvos policijos mokykloje (10 mėnesių mokymo programa) – tinka asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, baigti Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijas Mykolo Romerio universitete, taip pat tinka asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą arba baigti įvadinio mokymo kursus (6 savaičių programa), kuriuos organizuoja Lietuvos policijos mokykla asmenims turintiems aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.

LPM
LPM
Lietuvos policijos mokykla (LPM)

Tai 1 metų trukmės policininko mokymo programa, kurią sėkmingai baigę mokslus asmenys įgyja policijos pareigūno profesinį išsilavinimą ir pradeda tarnybą Lietuvos policijoje.

Mokslai LPM yra nemokami, tačiau kursantai pasirašydami stojimo į vidaus tarnybą sutartį įsipareigoja baigus mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 4 metus.

LPM
LPM
6-IŲ SAVAIČIŲ ĮVADINIAI KURSAI (LPM)

Įvadinio mokymo kursai skirti asmenims turintiems aukštąjį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti policininko kvalifikaciją bei pradėti savo karjerą policijos įstaigose. Mokymų trukmė 6 savaitės. Po kursų asmuo įsipareigoja išdirbti vidaus reikalų sistemoje ne mažiau kaip 3 metus.

LPM
LPM
MRU VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

Teisės ir policijos veiklos bakalauro nuolatinės studijos, kurių trukmė 3.5 metai. Baigus suteikiamas teisės bakalauro laipsnis. Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinės studijos yra skirtos esamiems policijos pareigūnams, kurie nori tapti kvalifikuotais vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistais.

Šių studijų absolventai įsipareigoja ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 5 metus.