KĄ REIKIA ŽINOTI PRIEŠ STOJANT?

BŪSIMŲ POLICININKŲ ATRANKA UŽTRUNKA 8-10 SAVAIČIŲ.
TAD JEI NUSPRENDĖTE TAPTI POLICIJOS PAREIGŪNU, PLANUOKITE STOJIMĄ IŠ ANKSTO.

Policininko profesija – atsakinga ir sudėtinga, tad būsimiems policininkams keliami ypatingi reikalavimai. Todėl ir atrankos procedūra ilga – privalome įsitikinti, kad būsimas kursantas yra vertas policininko vardo.

Čia rasite visą informaciją apie atrankos procesą – kokius dokumentus reikia pateikti, kokia atrankos eiga, policijos pareigūnus rengiančių mokyklų kontaktinę informaciją ir dokumentų formas.

PIRMINĖ ATRANKA

Lietuvos policijos mokykla vykdo pirminę atranką ir suteikia siuntimą dalyvauti tolesnėje atrankoje konkrečiose mokymo įstaigose

ATRANKOS TRUKMĖ

Atrankos procesas paprastai užtrunka 8-10 savaičių. Planuokite iš anksto!

Kur rengiami policijos pareigūnai?

Mokslų trukmė: 1 metai.

Kvalifikacija: policininkas.

Garantija: visiems baigusiems mokymą garantuojamas darbas policijos įstaigose.

Įsipareigojimai: baigęs mokslus, kursantas įsipareigoja išdirbti vidaus tarnyboje 4 metus.

Darbas: baigusieji mokyklą gali būti priimti į tarnybą policijoje pirminės grandies policijos pareigūnais (viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, pagalbos nukentėjusiems teikimas, patruliavimas gatvėse, eismo priežiūra ir kitos funkcijos).

Kontaktai

Mokslo g, 2, Mastaičiai,
Alšėnų sen., Kauno r. sav.
8 700 60000
[email protected] Svetainė

Teikti dokumentus

Mokslo trukmė: 3,5 metų (Teisės ir policijos veikla)

Kvalifikacija: Teisės bakalauras.

Garantija: visiems baigusiems studijas garantuojamas darbas policijos įstaigose.

Įsipareigojimai: baigęs studijas, studentas įsipareigoja išdirbti vidaus tarnyboje 5 metus.

Darbas: baigusieji studijas gali būti priimti į kriminalinės ir viešosios policijos tyrėjų bei specialistų pareigas.

Kontaktai

Maironio g. 27, Kaunas / Ateities g. 20, Vilnius
8 699 41148
[email protected] Svetainė

Teikti dokumentus

Kokie reikalavimai keliami būsimiems policininkams?

Jūsų amžius turi būti tarp 18 ir 60 metų. Jūs privalote turėti vidurinį išsilavinimą.

Jūs turite būti Lietuvos Respublikos pilietis ir privalote mokėti lietuvių kalbą.

Jūs turite būti tokios sveikatos būklės ir tokio fizinio pasirengimo, kurie leistų eiti pareigas vidaus tarnybos institucijose. Jūsų pasirengimas bus tikrinamas atrankos metu.

KOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI BŪSIMIEMS POLICIJOS PAREIGŪNAMS

CMEK SVETAINĖ

Turite būti nepriekaištingos reputacijos. Jūs negalite būti pripažintas kaltu už tyčinį nusikaltimą, būti atleistas iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų už netinkamą elgesį ar nusižengimą.

Kas yra netinkama reputacija?

Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos ir jį priimti į vidaus tarnybą draudžiama:

  1. Jei jis įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu už tyčinio nusikaltimo padarymą, nesvarbu, ar teistumas išnyko, ar yra panaikintas, arba kuris pripažintas kaltu už kitos nusikalstamos veikos padarymą ir nuo teismo nuosprendžio (nutarties) įsiteisėjimo dienos nepraėjo 5 metai, arba kuris turi teistumą dėl padaryto nusikaltimo;
  2. jeigu jis anksčiau ėjo statutinio valstybės tarnautojo pareigas, dirbo teisėju, notaru, prokuroru, advokatu ar krašto apsaugos sistemoje ir buvo atleistas atitinkamai už pareigūno vardo pažeminimą, teisėjo vardą žeminantį poelgį, notarų profesinės etikos ir tarnybinius nusižengimus, prokuroro vardo pažeminimą, advokato profesinės etikos ir profesinės veiklos pažeidimus ar kario vardą žeminančius teisės pažeidimus;
  3. jeigu jis buvo atleistas iš valstybės tarnybos už tarnybinį nusižengimą ir nuo šio atleidimo dienos nepraėjo 3 metai;
  4. jei jis yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

Privalote turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti transporto priemonę su mechanine pavarų dėže. Būtinas 9 mėn. stažas iki įstojant į mokymo įstaigą. (Stojant į Lietuvos policijos mokyklą reikalingas 9 mėnesių vairavimo stažas).

Kodėl būtina?

Taip mokymo įstaigą baigęs policininkas turės 2 metų vairavimo stažą, suteikiantį teisę vairuoti specialiąsias transporto priemones su žybčiojančiais švyturėliais bei specialiais garso signalais ir galės pilnai vykdyti savo pareigas.

Testas

Ar aš galiu būti policininkas?

Jei dvejoji, ar esi tinkamas policininko profesijai, atlik paprastą testą. Testą atliksi per 5 min.

Atlikti testą