Sveikatos ir reputacijos tikrinimas

Šį etapą sudaro dvi dalys. Jūs gausite pranešimą apie tai, kad galite pasitikrinti sveikatą. Vėliau, atrankos į mokyklą metu, bus tikrinama Jūsų bendroji fizinė būklė. Žemiau rasite informacijos apie reikalavimus, kurie keliami tiek Jūsų sveikatai, tiek ir bendram fiziniam pasirengimui.

1

Gavę pranešimą apie tai, kad galite pasitikrinti sveikatą, registruokitės CMEK elektroninėje sistemoje ir Jums paskirtu metu pasitikrinkite sveikatą.

Tolesni žingsniai

Jūs tikrinami valstybės informacinėse sistemose bei registruose. Jei būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose.

1

Jei šio tikrinimo metu paaiškėja, kad yra Jus kompromituojančių duomenų, ši informacija perduodama į Policijos departamentą, kur sprendžiama, ar Jūsų reputacija yra nepriekaištinga.
Tiek teigiamu, tiek neigiamu atveju, apie priimtą sprendimą Jūs būsite informuotas.

2

Tiek teigiamu, tiek neigiamu atveju, apie priimtą sprendimą Jūs būsite informuotas.

PSICHOLOGINIS VERTINIMAS

Apie parengtą išvadą būsite informuotas el. paštu

1

Jei atitinkate sveikatos ir reputacijos keliamus reikalavimus ir esate pripažinti tinkami vidaus tarnybai, Jums bus išsiųstas pranešimas su policijos įstaigos psichologo kontaktais dėl psichologinio vertinimo atlikimo.

LOJALUMO LIETUVOS VALSTYBEI TIKRINIMAS

Šis tikrinimas atliekamas gavus CMEK išvadą, jog esate tinkamas vidaus tarnybai. Apie patikrinimo rezultatus būsite informuotas el. paštu.

Jei šio tikrinimo metu paaiškėja, kad yra Jus kompromituojančių duomenų, ši informacija perduodama į Policijos departamentą, kur sprendžiama, ar Jūsų reputacija yra nepriekaištinga.
Tiek teigiamu, tiek neigiamu atveju, apie priimtą sprendimą Jūs būsite informuotas.