Atranka į mokymo įstaigą

JEI STOJATE Į LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLĄ (LPM) UŽSIREGISTRUOKITE Į ATRANKĄ

Gavę siuntimą dalyvauti atrankoje į LPM turite atvykti į LPM su dokumentų originalais adresas nurodytas dešinėje ir užsiregistruoti. Registracijos metu bus nustatytas Jūsų žinių konkursinis balas ir paskirtas fizinio pasirengimo vertinimo laikas, bei įteiktas atrankos vykdymo planas

Daugiau informacijos apie atranką į LPM

Asmenų atrankos į LPM taisyklės

Dokumentų priėmimo komisijos adresas:

LMP, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen.,
Kauno r. sav., 412 kabinetas (4-as aukštas).
Telefonas pasiteiravimui: 8 700 60000

Kokius dokumentus reikia pateikti?

1

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (originalą ir kopiją);

2

Brandos atestatą ir jo priedus (originalą ir kopiją).

3

B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti transporto priemonę su mechanine pavarų dėže, ir turėti ne mažesnį kaip 9 mėn. vairavimo stažą (skaičiuojant nuo mokymo pradžios dienos).

4

Jei esate našlaitis tai patvirtinančius dokumentus (mirties liudijimą, pretenduojančio asmens gimimo liudijimą) (originalai ir kopijos)

Dokumentai papildomam stojimo balui gauti

1

Jei esate ne mažiau kaip vienus metus policijos rėmėjas ar Šaulių sąjungos narys, tai patvirtinančius dokumentus ir su šiuo statusu susijusias policijos įstaigos ar Šaulių sąjungos rekomendacijas (originalai ir kopijos);

2

Jei esate dirbančio policijos pareigūno arba policijos pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos sistemos pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas (išskyrus neigiamais motyvais), vaikas, tai patvirtinančius dokumentus (originalai ir kopijos);

3

Jei esate pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas, tai patvirtinančius dokumentus (mirties liudijimą, pretenduojančio asmens gimimo liudijimą) (originalai ir kopijos);

4

Jei esate baigęs aukštąsias universitetines ar neuniversitetines (kolegines) studijas, tai patvirtinančius dokumentus (originalai ir kopijos);

5

Jei esate atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus (originalai ir kopijos).

 1. Pretendento žinių konkursinis balas. Šį balą sudaro:
  • Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas;
  • Matematikos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • Užsienio kalbos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • Istorijos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
 2. Pretendento bendras fizinio pasirengimo konkursinis balas. Bendras fizinis pasirengimas vertinamas fiksuojant bėgimo, prisitraukimų prie skersinio arba rankų lenkimo ir tiesimo nuo horizontalios atramos gulint ir manekeno tempimo rezultatus (tikrinama atrankos metu).
 3. Daugiau informacijos: Reikalavimai fiziniam pasirengimui norintiems studijuoti LPM

 4. Pretendento loginio mąstymo, teksto suvokimo ir raštingumo gebėjimų konkursinis balas (tikrinama atrankos metu).
 5. Pretendento motyvacija (pokalbis su atrankos komisija).
 6. Daugiau informacijos galite rasti Atrankos į LPM taisyklėse.